Ако не сте навършили 18 години напуснете незабавно! Съдържанието в сайта е предназначено само за аудитория за възрастни!
Безплатни секс разкази и споделени истински секс истории

Секс фантазии

Секс по телефона

Секс по телефона

– Къде си сега? – Тъкмо влизам в къщи – задъхано отговори тя. Пъхна ключа в ключалката, зъбците мазно заеха местата си и тя превъртя. Бутна вратата и влезе. Сладникавият парфюм на майка й я лъхна точно до закачалката. Явно се бяха разминали за минути – тъкмо щяха да си поговорят със Зарко на спокойствие. – Сама ли си? Сякаш точно този въпрос очакваше. Събу сандалите си и забързано обиколи апартамента. Босите й крака тихо шляпаха по

Прочетете още

А, съществуват ли елфи?

А, съществуват ли елфи?

Главата му бучеше. Сякаш слънцето изпиваше последните остатъци от ясното му съзнание. Преглътна трудно. Тежкият метален вкус на собствената му кръв го накара да сбърчи чело. Слънчевите лъчи падаха право в очите му и не можеше да установи дали петната в погледа му се дължат просто на светлината или на травмата от падането. Падането. Дори начинаещ турист не би се подхлъзнал толкова левашки. Та той самият никога не би допуснал някой от групата му да се приближи

Прочетете още

Математика с увиснали гърди

Математика с увиснали гърди

Квадратът на коя да е страна в триъгълник е равен на сбора от квадратите на другите две страни минус удвоеното произведение на тези две страни и косинуса на ъгъла, заключен между тях. Гледах как госпожа Сискова се надвесва над учебника за да отбележи определението за косинусовата теорема. Бялата й риза небрежно се разтвори и за миг надникнах в деколтето й. Сухо, като математиката, която преподаваше. Някак си кокалесто и жилесто, като поредица от тригонометрични функции. И все

Прочетете още

Курлсон, който прави секс на покрива

Курлсон, който прави секс на покрива

И защо трябваше да учат Висша математика. С нейната специалност по-скоро щеше да й потрябва ракетостроене. Изпитът беше след няколко дни. Първият семестър не го взе и сега се явяваше на ликвидация. Когато разбра, майка й я заточи на вилата за да „учиш на спокойствие“. Телевизия нямаше, жива душа нямаше наоколо. Даже интернет нямаше. Ники вече поне час висеше на терасата на вилата и вяло съзерцаваше пустата околност. Птичките пееха. Слънцето приятно припичаше. Времето си беше супер

Прочетете още

Красиво момиче спи спокойно

Красиво момиче спи спокойно

Навсякъде се търкаляха бутилки. Какво бяха правили тия момичета тук?! Баща му просто щеше да го изсели ако види тази кочина. Някаква дебелана изхърка на канапето. Коста излезе пред вилата и отиде до колата. В момента му идваше да я убие. Как изобщо можа да й се хване на акъла „Моля, ти се Костик, само една вечер с момичетата. Баща ти дори няма да разбере„. Да бе, няма да разбере – та дори на двора имаше бутилки

Прочетете още